การวาดเขียน

โฆษณา

ความหมายของการวาดเขียน (THE MEANING OF DRAWING)

                   การวาดเขียน คือผลงานการ้างสรรค์ของมนุษย์ โดยการวาดหรือเขียนเครื่องมือลงในระนาบรองรับด้วยวิธีการขีด เขียน ปาด ระบายฯลฯ โดยใช้สีเพียงสีเดียว แต่อาจทำให้เกิดน้ำหนักต่างๆเป็น 3 มิติได้ ซึ่งตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ให้ความหมายของ คำว่า “วาด” หมายถึง เขียนหรืกลากเส้นเป็นลวดลายหรือรูปภาพเมื่อนำคำสองคำมารวมกัน เป็น คำว่า วาดเขียน หมายถึง การวาดเขียนรูปภาพต่างๆ การเขียนจึงเป็นผลงานของมนุษย์อีกอย่างเช่นกัน มีกรรมวิธีที่แตกต่างออกไปจากศิลปะแขนงอื่นๆฉนั้น การวาดเขียนจึงเป็นงานศิลปะที่มีพื้นแบนราบ 2 มิติ คือ ก้วางและยาว การวาดเขียน คือการรับรู้และแสดงออกทางศิลปะในรูป แบบหนึ่ง จำเป็นต้องอาศัยพื้นฐาน 3 ประการ คือ
                   1. การเห็น ได้แก่ การรับรู้เกี่ยวกับ รูปทรง ขนาด ผิว สีสัน ชนิด ประเภท ฯลฯ ของ คน สัตว์ สิ่งของ และสิ่งแวดล้อม
                   2. ความรู้ความเข้าใจ ได้แก่ การรับรู้ในทางด้านเรื่องราว เนื้อหาสาระ เช่น ประวัติศาสตร์ วรรณคดี ภาษา ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม
                   3. การแสดงออก คือ ลัษณะการถ่ายทอดความสามารถและความรู้สึกที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในของแต่ละคน ให้ปรากฏออกมาภายนอกอย่างเห็นได้ชัดและน่าสนใจ เช่น การเขียนภาพคนก็ให้ดูมีชีวิตชีวา ไม่ใช่เป็นเพียงแค่คนเหมือนจริงตามที่ตาเห็นเท่านั้น หรือการลากเส้น โค้ง เส้นตรง เส้นคด ถ้าลากด้วยเครื่องมือหรือไม้บรรทัด เข้ามาช่วยก็จะทำให้รู้สึกว่าเส้นแข็งทื่อและกระด้างผิดจากการลากโดยมือ เปล่าอย่างอิสระย่อมจะเห็น น้ำหนัก และลีลา ของเส้นที่อ่อนไหวได้ดีกว่า

                   การวาดเขียนในลักษณะ ของการแสดงออกที่ดีจึงควรเป็นไปในรูปของการแสดง ความคิดริเริ่มการวาดเขียน คือ การจำลองแบบสิ่งที่มองเห็น โดยในขั้นแรกต้อวพิถีพิถันให้เหมือนแบบที่มองเ็หนจนบังเิกิดความข้องตัวเสีย ก่อน จากนั้นอาจจะวาดเขียนอย่างอิสระได้ แต่ภายหลังความคิดและความเชื่อดังกล่าวได้ค่อยๆ คลี่คลายไปสู่การทดลองและพิสูจน์ผล เพราะการมองเห็นของมนุษย์แบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ ผู้มองเห็นอาจเน้นการมองเห็นเพี่ยงส่วนหนึ่ง ด้านหนึ่ง หรือเห็นเฉพาะแสง หรือเห็นเฉพาะเงา ตลอกจนเห็นทั้งหมด ตามสภาพแห่งคุณสมบัติ จักษุประสาทของมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์จึงสามารถทำการวาดเขียนได้ตามความสามรถของการมองเ้ห็นของตนเอง ต้องอาศัยการฝกผลเป็นอย่างมาก แต่ถึงอย่างไรวาดเขียนก็ถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของการแสดงออกและความเชื่อ มั่นในตนเอง

อ้างอิง http://cgpainting.wetpaint.com/page

การวาดเขียน

กุมภาพันธ์ 2019
พฤ อา
« พ.ย.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

การวาดเขียน

การวาดเขียน

โฆษณา